Toto jsou první slůvka Marečka (mého vnuka z Malinova u Bratislavy), kteý má 2 roky a 1 měsíc.